Si chuan dumpling 四川水饺
Si chuan dumpling 四川水饺
Cha Shao Bao 叉烧包
Cha Shao Bao 叉烧包
Mushroom Pau (蘑菇包)
Mushroom Pau (蘑菇包)
Crystal Shrimp Dumplings 水晶虾饺
Crystal Shrimp Dumplings 水晶虾饺
Shrimp Shao Mai (虾烧卖)
Shrimp Shao Mai (虾烧卖)
TEOW CHEW SHAO MAI 潮州烧卖
TEOW CHEW SHAO MAI 潮州烧卖
Fuzhu Roll (Special Sauce) 鲜竹卷
Fuzhu Roll (Special Sauce) 鲜竹卷
Fuzhu Roll (Sweet & Sour Sauce) 鲜竹卷
Fuzhu Roll (Sweet & Sour Sauce) 鲜竹卷
Scallop Mushroom Siew Mai (干贝香菇卖)
Scallop Mushroom Siew Mai (干贝香菇卖)
TOMYAM BALL 东炎卖
TOMYAM BALL 东炎卖
小笼汤包
小笼汤包
Shao Mai 烧卖
Shao Mai 烧卖
Xiao Kou Bao 笑口包(叉烧)
Xiao Kou Bao 笑口包(叉烧)
Tai Bao 大包
Tai Bao 大包
Cha Siu Bun 叉烧包
Cha Siu Bun 叉烧包
Small meat Bun 小肉包
Small meat Bun 小肉包
Sweet Potato Bun 紫番薯包
Sweet Potato Bun 紫番薯包
Black Sesame Bun 黑芝麻包
Black Sesame Bun 黑芝麻包
Pandan Kaya Bun 斑斓加央包
Pandan Kaya Bun 斑斓加央包
Lotus Bun 莲蓉包
Lotus Bun 莲蓉包
Peanut Bun 花生包
Peanut Bun 花生包
Red Bean Bun 豆沙包
Red Bean Bun 豆沙包
Kaya Bun 加央包
Kaya Bun 加央包
Choy Bun 菜包
Choy Bun 菜包
Switch To Desktop Version